Odlehčené kryty plavidla Silja 2

Motorová nákladní loď Silja 2 prošla v roce 2015 celkem třemi modernizacemi. První modernizace se týkala výměny dnové obšívky, tou druhou byla modernizace dokormidlovacího zařízení a ta třetí se týkala odlehčení krytů plavidla Silja 2

I tato třetí modernizace byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj - prioritní osa 6, oblast podpory 6.3.

Název projektu a příjemce:

Odlehčené kryty plavidla Silja 2

Modernizace:

  • úprava jícnů plavidla
  • instalace odlehčených krytů
  • instalace samohybného vozíku na manipulaci s kryty

Spolufinancování:

  • EU - 1 008 000,- Kč
  • celkové náklady projektu - 2 174 000,- Kč

Schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 

  • 30. července 2015

Období realizace:

  • srpen 2015 

 

Fotogalerie

Poslední novinky
Plavby v Praze