Motorová nákladní loď ALBIS

Motorová nákladní loď ALBIS představuje loď typu 11600. Jedná se o úspěšný projekt českých loděnic, postavený přesně na míru labské vodní cestě. Navíc si toto plavidlo našlo místo na trhu i v zahraničí.

Motorová nákladní loď ALBIS

  • vybavena transpordéry AIS (umožňují v místě pokrytí sledovat on-line pohyb lodí v celosvětovém systému říčních a námořních lodí na www.marinentraffic.com)
  • vybavena clinometry (výchylkoměry ponoru) pro usnadnění posádce a přístavním jeřábům rychlé nakládky sypkých substrátů

Poslední novinky
Plavby v Praze