Nákladní doprava

Evropská vodní doprava - Sped s.r.o. poskytuje v nákladní lodní dopravě služby již s 20-ti letou zkušeností.

Společnost je vybavena kvalitním technickým a personálním zázemím, disponuje moderním lodním parkem. Své spediční a překladní služby nabízíme ve vnitrozemské dopravě i na evropských vodních cestách. Zajistíme pro Vás přepravy a služby související s nákladní lodní dopravou do nejvýznamnějších evropských přístavů.

Nabízíme:

 • vnitrostátní a zahraniční lodní přepravu hromadných substrátů, těžkých a nadrozměrných kusů, investičních celků, kontejnerů, kombinované přepravy apod.
 • moderní lodní park
 • motorové nákladní lodě, tlačné čluny, remorkéry, speciální plavidla
 • překlady, skladování zboží, odbornou péči a poradenství v tuzemské a mezinárodní spedici
 • přepravy " z domu do domu"
 • charterování plavidel
 • poradenství v oboru lodní doprava
 • pojištění zboží při přepravách
 • práce za pomocí plovoucích jeřábů a bagrů
 • pronájem plovoucích a manipulačních plošin a pontonů pro stavební stroje a zařízení
 • práce s plovoucím nosičem bagru Liebheer 935- bagrování řeky a překlady zboží

Novinka

Nově jsme nyní pořídili stroj KOMATSU, který slouží k:

 • úpravě vodních toků
 • těžbě nánosů z potoků a řek
 • odbahňování vodních toků
 • stavebním pracím na vodních tocích

Lodní park:

 • motorová nákladní loď DICK + tlačný člun DICK 1
 • motorová nákladní loď BOHEMIA + tlačný člun BOHEMIA 2
 • motorová nákladní loď ALESSANDRO + tlačný člun ALESSANDRO 2
 • motorová nákladní loď ANDREA + tlačný člun ANDREA 2
 • motorová nákladní loď VERA + tlačný člun VERA 2
 • motorová nákladní loď PRAHA + tlačný člun PRAHA 2
 • motorová nákladní loď ALBIS
 • motorová nákladní SILJA
 • motorová nákladní loď SILJA 2
 • motorová nákladní loď SILJA 3
 • tlačný remorkér RIO 2 + tlačný člun VIDA 10 + tlačný člun TČ 2
 • tlačný remorkér TKR 1 + tlačný člun TČ 1003
 • tlačný remorkér TKR 2 + tlačný člun TČ 1004
 • tlačný člun BOHEMIA 1
 • hornopalubový člun TČ 300
 • manipulační remorkér KLÁRA
 • manipulační remorkér VERA 3
 • FÍK 1 - plovoucí nosič bagru s Liebheerem 935 s prodlouženým ramenem

Nákladní doprava

Sídlo kanceláře nákladní dopravy EVD najdete v Praze - Troji, v ulici Nad Vavrouškou 696/19.

Jedná se o Prahu 8, kde zatím nejsou zóny placeného stání, proto byste zde měli zaparkovat bez větších problémů.


Nákladní doprava

Kontaktujte nás na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailu.


EVD - sídlo