Motorová nákladní loď PRAHA + tlačný člun PRAHA 2

Podobně jako soulodí DICK + DICK 1 představuje motorová nákladní loď PRAHA + tlačný člun PRAHA 2 moderní soulodí o celkové délce 137 m. Soulodí je schopné plout na významných mezinárodních evropských vodních cestách. 

V rámci operačního programu Doprava, spolufinancovaného Evropskou unií, byla tato plavidla roku 2015 zmodernizována. Získala tak nízkoemisní pohonné jednotky hlavních motorů.

Motorová nákladní loď PRAHA

  • vybavena transpordéry AIS (umožňují v místě pokrytí sledovat on-line pohyb lodí v celosvětovém systému říčních a námořních lodí na www.marinentraffic.com)
  • vybavena clinometry (výchylkoměry ponoru) pro usnadnění posádce a přístavním jeřábům rychlé nakládky sypkých substrátů

Tlačný člun PRAHA 2

  • vybaven transpordéry
  • vybaven clinometry

Poslední novinky
Plavby v Praze