Motorová nákladní loď SILJA

Poslední generace motorových nákladních lodí typu MNL 9601, která byla postavena v ČSSR. Svou konstrukcí se zesílenými podélnými výztuhami bylo koncipováno jako plavidlo říčně-námořní.

Motorová nákladní SILJA

  • vybavena transpordéry AIS (umožňují v místě pokrytí sledovat on-line pohyb lodí v celosvětovém systému říčních a námořních lodí na www.marinentraffic.com)
  • vybavena clinometry (výchylkoměry ponoru) pro usnadnění posádce a přístavním jeřábům rychlé nakládky sypkých substrátů

 

Poslední novinky
Plavby v Praze