Výměna dnové obšívky plavidla Silja 2

V srpnu 2015 bylo modernizováno nejen plavildo Andrea, ale také plavidlo Silja 2.

I tato modernizace byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj - prioritní osa 6, oblast podpory 6.3.

Název projektu a příjemce:

Výměna dnové obšívky plavidla Silja 2

Modernizace:

  • výměna dnové obšívky plavidla

Spolufinancování:

  • EU - 3 111 643,- Kč
  • celkové náklady projektu - 6 482 591,- Kč

Schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 

  • 1.července 2015

Období realizace:

  • 7. srpna 2015 

 

Fotogalerie