Kampa

Ostrov Kampa se nachází na Malé Straně a zčásti patří k Malostranskému nábřeží. Možná vás překvapí, že se jedná se o uměle vytvořený ostrov. Od Malé Strany jej odděluje známá mlýnská strouha - Čertovka. Rozloha ostrova je 2,65 ha.

Kampa dlouho neměla žádné jméno nebo se jí říkalo prostě jen Ostrov. Původ jména Kampa je zastřený a jméno samo se objevuje až ve 2. polovině 18. století. Podle některých badatelů je toto slovo odvozeno z latinského campus (ploché pole, planina) či ze staročeského zákampí (stinné místo). Jiní tvrdí, že souvisí se jménem měšťana Gangsela z Campu, který zde v 17. století vlastnil dům. Nejstarší písemné zmínky o Kampě pocházejí z roku 1169. Přirozené náplavy a navážky, především po velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541, ostrov postupně navyšovaly. Na samotné Kampě vznikaly nejdříve zahrady, od 15. století se na ostrově začaly stavět mlýny a mlýnské zahrady a dnes zde po nich nacházíme velká dřevěná mlýnská kola. Jedná se o mlýn Huť, Velkopřevorský mlýn a Sovovy mlýny. V Sovových mlýnech sídlí známé Museum Kampa hostící sbírky moderního umění, které Hlavnímu městu Praze darovala paní Meda Mládková. V roce 1884 byl ostrov zpřístupněn z Karlova mostu novým schodištěm. Po druhé světové válce byly zahrady propojeny a upraveny na veřejný park.

Na Kampě najdeme kromě mlýnů i zahrady. Patří mezi ně Odkolkovská zahrada nebo Kaiserštejnská zahrada. V ní stojí dnešní Lichtenštejnský palác a vedle domek, který obýval Josef Dobrovský a později i Jan Werich. Po něm se mu také říká Werichův domek. Poblíž Sovových mlýnů stojí menší dům, původně převozníka, který nyní hostí rybí restauraci. Za zmínku stojí i obyvatel domu U Zlatých nůžek, známý malíř a ilustrátor Adolf Kašpar.

Poslední novinky
Plavby v Praze