Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín - úprava experimentálních výhonů ř.km 734,5-733,45 “.

  • prohrábka řeky Labe a výstavba podélných říčních výhonů, celková kubatura cca 5 500 m3
  • komatsu, plovoucí bagry, lodní technika

Realizace 2014:

  • veřejná zakázka pro Povodí Labe
  • odtěžení sedimentů z koryta řeky Labe - regulovaný úsek řeky Labe
  • komatsu, lodní techniky, plovoucí bagr

Objem prací:

  • 80 000 m3 tj., cca 150 000 tun
  • realizace 2014-2015 (probíhá)

Fotogalerie

Poslední novinky
Plavby v Praze