Úpravy vodních toků: PŠ Vltava, nánosy a oprava opevnění

Proběhly úpravy vodních toků v PŠ Vltava, ř. km 0,00-11,3 Vraňany, u soutoku Mělník, odstranění nánosů a opravu opevnění.

Jednalo se o největší povodňovou škodu v gesci Povodí Vltavy z povodně roku 2013 a největší jednotlivou akci tohoto rozsahu za posledních 20 let.

Úpravy vodních toků Vltava Vraňany - soutok Mělník, ř. km 0,00-11,3:

Akce:

  • odstranění nánosů, opravy nátrží, kamenných záhozů a dlažeb pro Povodí Vltavy
  • 161 000 m3 tj. 289 800 tun
  • 5 870 m3 těžkých kamenných záhozů, dlažeb
  • realizace 2015/2016

Použitá technika:

  • podvodní dozéry Komatsu
  • plovoucí bagry  
  • lodní technika – tlačné remorkéry a tlačné vany
  • suchozemská technika, bargy, nákladní auta

Poslední novinky
Plavby v Praze