Rašínovo nábřeží

Rašínovo nábřeží leží na pravém břehu Vltavy a dnes je utvářeno úsekem od Vyšehradského tunelu, přes Výtoň, kde jej překračuje Železniční most, dále přes Palackého náměstí, kde z něj odbočuje Palackého most, až na Jiráskovo náměstí, kde z něj ústí Jiráskův most.

Nábřeží je důležitou dopravní tepnou s provozem tramvají a aut. Kromě komunikace vede po většině jeho délky také náplavka. Na náplavce je značená cyklistická trasa a slouží též jako vycházková promenáda. Najdeme na ní i několik přístavišť, odkud vyplouvají lodě plavebních společností. Délka nábřeží je 950 m.

Rašínovo nábřeží za dobu své existence neslo různá jména a bylo děleno na různé úseky. Úsek od Palackého náměstí k Jiráskovu náměstí se nejprve jmenoval Palackého nábřeží a byl v nábřeží přebudován v 70. letech 19. století. Úsek od Vyšehradské skály k Palackého náměstí byl ve zvýšené nábřeží přestavěn počátkem 20. století a nejprve se jmenoval Vyšehradské nábřeží. Pod název Rašínovo nábřeží byly obě části sloučeny až v roce 1990.

Poslední novinky
Plavby v Praze