Přeprava součástí námořního jeřábu na Alessandro + Alessandro 2

Přeprava součástí námořního jeřábu Alessandro

Přeprava součástí námořního jeřábu na soulodí Alessandro + Alessandro 2 na trase Mělník – Rotterdam.

Celkem se jednalo o 450 t zásilky, jejíž kusy byly až 27 metrů dlouhé a 150 t těžké.

Poslední novinky
Plavby v Praze