Politika kvality

Prvořadou snahou firmy Evropská lodní doprava – sped. je poskytovat maximálně profesionální, spolehlivé a konkurenceschopné služby v oblasti lodní přepravy.

Výše uvedený záměr se snažíme naplnit mimo jiné i tím, že se zavazujeme:

  • Pečovat o zákazníka po tu dobu, pokud o to má zájem, nejen do doby první fakturace.
  • Udržovat využívané technické vybavení a znalosti na vysoké úrovni.
  • Udržet a řídit tým kvalifikovaných spolupracovníků a dodavatelů schopných podílet se na budování našeho dobrého jména.
  • Vynakládat dostatečné prostředky na zlepšování systému kvality.
  • Eliminovat chyby a ztráty včasnou realizací preventivních opatření s ohledem na možná rizika.
  • Začleňovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky a veřejnost do systému managementu kvality a aktivně s nimi spolupracovat.
  • Provozovat veškeré činností v souladu s legislativními a dalšími požadavky, které se na předmět podnikání vztahují.

Poslední novinky
Plavby v Praze