Odlehčené kryty plavidla Bohemia 2

Plavidlo Bohemia 2 prošlo v roce 2015 modernizací krytů plavidla.

Modernizace byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj - prioritní osa 6, oblast podpory 6.3.

Název projektu a příjemce:

Odlehčené kryty plavidla Bohemia 2

Modernizace:

  • instalace nových odlehčených krytů
  • instalace ručního manipulačního vozíku
  • úprava jícnů plavidla 

Spolufinancování:

  • EU - 864 000,- Kč
  • celkové náklady projektu - 1 978 750,- Kč

Schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 

  • 30. července 2015

Období realizace:

  • srpen - září 2015 

 

Fotogalerie