Odlehčené kryty plavidla Bohemia

Také plavidlo Bohemia prošlo v roce 2015 modernizací krytů plavidla.

Modernizace byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj - prioritní osa 6, oblast podpory 6.3.

Název projektu a příjemce:

Odlehčené kryty plavidla Bohemia

Modernizace:

  • instalace nových odlehčených krytů
  • instalace elektrického manipulačního vozíku
  • úprava jícnů plavidla 

Spolufinancování:

  • EU - 960 000,- Kč
  • celkové náklady projektu - 2 128 750,- Kč

Schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 

  • 30. července 2015

Období realizace:

  • říjen 2015 

 

Poslední novinky
Plavby v Praze