Nízkoemisní pohonné jednotky plavidla TKR 2

Modernizací pohonných jednotek prošel v roce 2015 nejen tlačný remorkér - TKR 1, ale také remorkér TKR 2.

Modernizaci tlačného remorkéru TKR 2 byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj - prioritní osa 6, oblast podpory 6.3.

Název projektu a příjemce:

Nízkoemisní pohonné jednotky plavidla TKR 2

Modernizace:

  • instalace nových nízkoemisních hlavních motorů

Spolufinancování:

  • EU - 1 255 097,- Kč
  • celkové náklady projektu - 2 758 000,- Kč

Schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 

  • 9. června 2015

Období realizace:

  • říjen - listopad 2015