Nízkoemisní pohonné jednotky plavidla TKR 1

Modernizací pohonných jednotek prošel v roce 2015 i další z našich tlačných remorkérů - TKR 1.

Modernizaci tlačného remorkéru TKR 1 spolufinancovala Evropská Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj - prioritní osa 6, oblast podpory 6.3.

Název projektu a příjemce:

Nízkoemisní pohonné jednotky plavidla TKR 1

Modernizace:

  • instalace nových nízkoemisních hlavních motorů

Spolufinancování:

  • EU - 1 255 097,- Kč
  • celkové náklady projektu - 2 758 000,- Kč

Schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 

  • 9. června 2015

Období realizace:

  • září - říjen 2015