Dvořákovo nábřeží

Dvořákovo nábřeží probíhá od ulice Na rejdišti k Čechovu mostu na náměstí Curieových. V tomto úseku je pro automobilový provoz jednosměrné proti proudu řeky. Následně od Čechova mostu po Štefánikův most je obousměrné.

Toto nábřeží představuje významnou dopravní komunikací, i když stojí stranou turistického centra. S nábřežím sousedí nemocnice a klášterní komplex Na Františku. V minulosti za vlády Václava I. bylo nábřeží v oblasti Františku jediným úsekem, kde Staré Město nemělo proti Vltavě hradby. Úsek nábřeží od dnešní Pařížské k Dušní ulici býval do 19. století součástí Sanytrové ulice. Na pobřeží bývaly lázně, ohrady s dřívím a výroba sanytru neboli ledku.

Nábřeží zde bylo vybudováno v roce 1904 a název po světoznámém skladateli Antonínu Dvořákovi nese od svého samého počátku. V některých obdobích však byla celá jeho východní část označována jako ulice Na Františku. Na nábřeží jsou dvě významné budovy - Právnická fakulta UK z období 1928 - 1929 od architekta Ladislava Machoně, který použil pro její stavbu původních plánů Jana Kotěry z roku 1914. Dále je zde budova Konzervatoře ČVUT.

Poslední novinky
Plavby v Praze